preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jurja Habdelića Velika Gorica

Login
Google pretraživanje
Internet Školu

Upute za snalaženje

urednica mrežnih stranica:
Goranka Braim Vlahović
jurekove.vijesti@gmail.com
Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Popis udžbenika

za školsku godinu
2020./2021.
Upisi u 1. razred

Prijevoz učenika

Raspored odmora

Jelovnik

Škola i vi

Savjeti i podrška

Knjižnica i vi

Vrijeme kod kuće

Matične učionice

Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 9. 2010.

Ukupno: 432435
Ovaj mjesec: 874
Ovaj tjedan: 874
Danas: 126
Posadi priču!

Nježni član, nagrađena priča Luke Cundekovića

Jurekove vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Autor: KARMENA DUDAK, 23. 6. 2020.

OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/20-01/4
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-20-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 23. 6. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Jurja Habdelića, ravnatelj OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj/ica matematike, matična škola, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

Uvjeti

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (za odgojno-obrazovne radnike), te čl. 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.).

Učitelj matematike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.  ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.), te čl. 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.) za odgojno-obrazovne radnike.

  1. Matematika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije matematike – sveučilišni dodiplomski studij – profesor matematike, Matematika i informatika smjer nastavnički ili bez označenog smjera: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij – magistar edukacije matematike i informatike, sveučilišni dodiplomski studij  profesor matematike i informatike, Matematika i fizika: diplomski sveučilišni studij – magistar edukacije matematike i fizike, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  magistar edukacije fizike i matematike, sveučilišni dodiplomski studij – profesor matematike i fizike, profesor fizike i matematike

  2. Matematika svi smjerovi: diplomski sveučilišni studij – magistar matematike (bez obzira na smjer), sveučilišni dodiplomski studij  diplomirani inženjer matematike (bez obzira na smjer), Računarstvo i matematika: diplomski sveučilišnistudij-magistar računarstva i matematike, Teorijska matematika: diplomski sveučilišni studij magistar matematike, Diskretna matematika i primjene: diplomski sveučilišni studij- magistar matematike, Financijska i poslovna matematika:diplomski sveučilišni studij magistar matematike, Matematička statistika: diplomski sveučilišni studij – magistar matematike, Primijenjena matematika: diplomski sveučilišni studij – magistar matematike, Učiteljski studij: četverogodišnji dodiplomski stručni studij – diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Matematike, Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS-a iz matematike: diplomski sveučilišni studij  magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz matematike, sveučilišni dodiplomski studij – diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz matematike

  3. Matematika svi smjerovi: preddiplomski sveučilišni studij  sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije matematike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike, Matematika i informatika: preddiplomski sveučilišni studij  sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike, Matematika i fizika: preddiplomski sveučilišni studij  sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike.


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana  raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja putem mrežne stranice školske ustanove.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju