preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jurja Habdelića Velika Gorica

Login
Google pretraživanje
 internet  školu

Upute za snalaženje

urednica mrežnih stranica:
Goranka Braim Vlahović
jurekove.vijesti@gmail.com
Rezultati natjecanja

državna

 Kemija
 Laura Črnjak, 8. d
10.
 
 Matematika
 Kristijan Jerbić, 5. c
19.
 
 Fizika
 Rebeka Ćaćić, 8. c
25.
 
 Informatika
 Rebeka Ćaćić, 8. c
1. i 8.
 
 Fizika – eksperimentalni radovi
Jakov Blažina i Marko Bobić, 8.d
9.
 

županijska

 Tenis                   
 Matej Krajačić, 7. b 
8.
 Šimun Haraminčić, 5. a
15.
 
 Sigurno u prometu                   6.
 Sara Markelić, 5. c
9.
 Marta Zagorac, 5. d
11.
 Nikola Belošević, 5. b
6.
 Ivan Gašparac, 5. b 12.
 
 Geografija
 Kristijan Jerbić, 5. c
16.
 
 Hrvatski jezik
 Laura Črnjak, 8. d
6.
 
 Atletika                               
 Ivan Šaban, 8. b
5.
 Matej Abramović, 8. a 8.
 Ivan Kurtić, 8. a
 Petar Landeka, 8. a
 Ivan Grahovac, 8. b
 Ivan Kalisar, 8. b
 Dominik Šprihta, 7. a
 Bartol Pavelić, 7. a
 Ivan Filipović, 7. b
 Josip Galjuf, 7. b
 
 Laura Črnjak, 8. d
5.
 Dominik Šprihta, 7. a
14.
 
 Kemija
 Rebeka Ćaćić, 8. c
3.
 Laura Črnjak, 8. d
4.
 Gita Košir, 8. d
7.
 Marta Huzjak, 8. d 10.
 Petar Jelić, 8. c 15.
 
 Informatika
 Rebeka Ćaćić, 8. c
1.,1.
 Marko Đuretić, 6. b
3.
 Kristijan Jerbić, 5. c
4.
 
 Fizika
 Rebeka Ćaćić, 8. c
3.
 Petar Grubić, 8. a
15.
 Petar Jelić, 8. c
22.
 
 Matematika
 Kristijan Jerbić, 5. c
2.
 
 Njemački jezik
 Petra Juričević, 8. d
1.
 Jakov Čuić, 8. d
2.
 Laura Črnjak, 8. d
2.
 
 Engleski jezik
 Kiara Lovrek, 8. d
6.
 
 Badminton                               3.
 Ivan Kalisar, 8. b
 Bartol Pavelić, 7. a
 Vito Petranović, 7. a
 Andi Pandžić, 6. a
 
 Badminton                              6.
 Ema Jagodić, 7. a
 Jana Jurkić, 7. a
 Franka Bendeković, 7. a
 Anea Kanzler, 7. a
Informacije, otvoreni sati

Popis udžbenika

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Upisi u srednju školu

Upisi u 1. razred

Raspored zvona

Prijevoz učenika

Jurekova kuhinja

Matične učionice

Iz medija

Škola i vi

Savjeti i podrška

Knjižnica i vi

Vrijeme kod kuće

Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 9. 2010.

Ukupno: 639731
Ovaj mjesec: 6923
Ovaj tjedan: 1949
Danas: 11
Jurekove vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Autor: Petra Mišerić, 5. 4. 2024.

OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-02/24-01/06
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-24-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 5. 4. 2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 8/18, 98/19, 64/20,151/22, 155/23, 156/23), te članaka 5. i 6. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 238/31-18-01-19-1 od 22. 3. 2019.), ravnatelj Osnovne škole Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • čistač/ica - spremač/ica, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata dnevno, odn. 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena ►


Mjesto rada: područna škola Šiljakovina, a po potrebi i u sjedištu poslodavca.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Uz opće uvjete sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. 64/20., 151/22, 155/23, 156/23), te kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Radni odnos ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. 64/20., 151/22, 155/23, 156/23).

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o provedbi natječajnog postupka) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Navođenjem ovih podataka kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja).

Navedene isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat/kinja dužni su sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98.,16/07.,75/09.,120/16.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u vrijeme objave ovog natječaja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno posebnom zakonu.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu te svu ostalu dokumentaciju temeljem koje ostvaruju pravo prednosti. Prije zapošljavanja, potrebno je priložiti izvornike rješenja na uvid.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Kandidati koji ispunjavanju uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni i vrednovanju - razgovoru (intevjuu) pred povjerenstvom prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole. 

Poziv kandidatima na razgovor (intervju), te obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua), biti će objavljen putem mrežne stanice Natječaji te putem e-pošte koju su kandidati priložili u prijavi, najmanje pet (5) dana prije dana određenog za intervju.

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Jurja Habdelića
Školska 1
10410  Velika Gorica

s obveznom naznakom za natječaj Čistač/ica - Spremač/ica

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole Natječaji u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole 5. travnja 2024. godine.

 

Ravnatelj

 mr. Davor Vidović

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju